Analisis Sebutan

1.0 Keseluruhan Analisis sebutan

  1. Projek ini bertujuan untuk menganalisis sebutan bagi dialek Perak Utara.
  2. Responden kajian untuk projek ini ialah seorang wanita 40-an .
  3. Beliau berasal daripada Taiping, Perak .
  4. Kajian ini dilakukan dengan merakam perbualan responden.
  5. Rakaman audio tersebut diedit dengan menggunakan perisian Audacity dan Lame
  6. Transkripsi teks perbualan dilaksanakan dan diterjemahkan ke bahasa standard .
  7. Sebutan perkataan yang unik dalam dialek responden dicatatkan dengan menggunakan transkripsi fonetik menggunakan carta IPA .
  8. Hasil analisis sebutan responden juga dilaksanakan

2.0 Rakaman Responden 

3.0 Transkripsi Teks 

Saya : Assalamualaikum puan , boleh saya tahu puan berasal dari mana ?
Responden : Waalaikumusalam aa.. Mak cik berasal dari Tepeng , Perak .
Saya : ok mak cik a..saya nak tanya beberapa soalan iaitu mengenai perkataan –
perkataan yang makcik sebut dalam dialek mak cik eh..
Responden : Haa..boleh
Saya : Boleh ye , ok perkataan yang pertama aa.. dahaga air
Responden : Lapaq ayaq
Saya : Yang kedua aa..yang ini
Responden : Hat tu
Saya : Ok perkataan cili
Responden : Cabai
Saya : Cabai..ok perkataan air kumbahan
Responden : Ayaq acaq
Saya : Ayaq acaq ?
Responden : Haa..ayaq acaq
Saya : Pukul
Responden : Tibai
Saya : Ok yang seterusnya perkataan sawah macam mana
Responden : Sawah tu pangge bendang
Saya : Manja-manja
Responden : Oo..manja tu kalau tempat mak cik sebut merap
Saya : Merak
Responden : Ha.. merap-merap
Saya : Merap ok…kalau bosan macam mana sebut
Responden : Bosan tu cemuih
Saya : Cemuih ?
Responden : Haa..Cemuih
Saya : Bosan la cemuih..seterusnya adalah perkataan merajuk.
Responden : Merajuk tu kalau tempat mak cik sebut menyebai ha…hang ni menyebai
Saya : Ok menyebai…yang seterusnya jatuh tersembam
Responden : Jatuh tersembam tu sebut tertomoih
Saya : Tertomoih ?
Responden : Haa.tetomoih ha..kalau kita dok lalu kok pintu tu terlanggaq aa..sebut tetomoih.
Saya : Oo..begitu ha.. perkataan seterusnya aa..perkataan pakai
Responden : Oo..kalau pakai maksudnya macam pakai baju apa semua tu
Saya : Haa..
Responden : Ha…sebut serelom
Saya : Serelom baju tu?
Responden : Ha serelom baju
Saya : Ok hem.. kalau penukul-penukul
Responden : Penukul hat katoq-katoq tu ka?
Saya : Haa…Aa
Responden : Ha..merton
Saya : Merton?
Responden : Haa…merton
Saya : Ok..ok kalau perkataan hujan yang dah berhenti kita panggil apa kalau mak cik
sebut apa
Responden : Oo..hujan hat berenti tu haa..hujan sebut seqeyat
Saya : Hujan Seqeyat?
Responden : Haa..kata seqeyat dah hujan noh…haa
Saya : Ok yang..yang terakhir adalah perkataan pejam celik
Responden : Oo..pejam celek tempat mak cik kalau pejam celek lawak sikit sebut
kelippoq – kelippoq.
Saya : Kelippoq – Kelippoq
Responden :Haa.. Kelippoq – Kelippoq.
Saya : Oo..Ok terima kasih mak cik
Responden : Sama-sama.

4.0 Terjemahan Teks 

Saya : Assalamualaikum puan , boleh saya tahu puan berasal dari mana ?
Responden : Waalaikumusalam, Mak cik berasal dari Taiping , Perak .
Saya : ok mak cik , saya nak tanya beberapa soalan iaitu mengenai perkataan – perkataan yang makcik sebut dalam dialek mak cik.
Responden : Ya boleh
Saya : Boleh ya , baik…perkataan yang pertama dahaga air
Responden : dahaga air
Saya : Yang kedua yang itu
Responden : Yang itu
Saya : Baik ,  perkataan cili
Responden : Cili
Saya : Cili ..ok perkataan air kumbahan
Responden : Air kumbahan
Saya  : Air kumbahan?
Responden : Ya air kumbahan
Saya : Pukul
Responden : Pukul
Saya : Baik , yang seterusnya perkataan sawah  macam mana
Responden : Sawah itu panggil sawah
Saya  : Manja-manja
Responden  : manja tu kalau tempat mak cik sebut manja
Saya  : Manja
Responden : Ya.. manja – manja
Saya : Manja…ok…kalau bosan macam mana sebut
Responden : Bosan tu bosan
Saya : Bosan?
Responden : Ya bosan
Saya : Bosan ialah bosan…seterusnya adalah perkataan merajuk.
Responden : Merajuk itu kalau ditempat mak cik sebut merajujk…ya…kamu ini merajuk
Saya : Ok merajuk…yang seterusnya jatuh tersembam
Responden  : Jatuh tersembam itu disebut jatuh tesembam
Saya : Tersembam ?
Responden : Tersembam.kalau kita selalu ,  lalu dekat pintu terlanggar, sebut tersembam.
Saya : Begitu  perkataan seterusnya perkataan pakai
Responden : kalau pakai maksudnya macam pakai baju apa semua tu
Saya : ya..
Responden : ya..sebut pakai
Saya  : Pakai  baju itu?
Responden : ya pakai baju
Saya : Ok.. kalau penukul-penukul
Responden : Penukul yang ketuk – ketuk ka?
Saya : ya…betul
Responden : Ya..penukul
Saya : Penukul?
Responden : Ya…penukul
Saya : Ok..ok kalau perkataan hujan yang dah berhenti kita panggil apa kalau mak cik sebut apa
Responden : hujan yang berhenti tu ya…hujan sebut berhenti
Saya : Hujan berhenti?
Responden : Ya..kata berhenti dah hujan kan
Saya  : Ok yang..yang terakhir adalah perkataan pejam celik
Responden : Pejam celik tempat mak cik kalau pejam celik lawak sikit sebut
pejam celik..
Saya  :  pejam celik..
Responden : Ya , pejam celik..
Saya  : Terima kasih mak cik
Responden : Sama-sama.

5.0 Trankripsi Fonetik

Trankripsi fonetik hanya dilakukan bagi perkataan – perkataan yang disebut berbeza dari bahasa standard iaitu Bahasa Melayu.

Dialek Transkripsi fonetik makna
Lapaq ayaq  /lapaʔ ajaʔ/ Dahaɡa air
Hat /hat/ Yanɡ
Ayaq acaq /ajaʔ atʃaʔ/ Air kumbahan
Tibai /tibaj/ Pukul
Cabai /tʃabaj/ Cili
Bendang /bəndaŋ/ Sawah
merap /məɣap/ Manja
menyebai /məŋəbaj/ Merajuk
Cemuih /tʃəmuih/ Bosan
Tetomoih /tətomoih/ Jatuh tersembam
Serelom /səɣəlom/ Pakai
Merton /məɣton/ Penukul
Sereyat /səɣəjat/ Berhenti (hujan)
Tepeng /tepeŋ/ Taipinɡ
terlanggaq /terlaŋɡaʔ/ Terlanɡɡar
Kelippoq-kelippoq /kəlippoʔ-kəlippoʔ/ Pejam celik

Berdasarkan trankripsi fonetik  yang dilakukan terhadap dialek Perak Utara didapati bahawa :

a ) Fonem [q] akan digantikan dengan fonem [ʔ] ʔapabila berada diakhir sesuatu perkataan contohnya , perkataan /terlanggaq/ berubah menjadi /tərlaŋɡaʔ/.

b ) Selain itu , fonem [r] akan  digantikan dengan fonem gamma [ɣ] apabila berada ditengah – tengah sesuatu perkataan contohnya , perkataan /sereyat/ berubah menjadi /səɣəjat/ .

c )  Fonem [i] akan digantikan dengan fonem geluncuran  [j] apabila berada diakhir perkataan seperti perkataan /tibai/ berubah menjadi /tibaj/.

2 thoughts on “Analisis Sebutan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s