Nota Kuliah

kepentingan tentang teknologi komunikasi dan maklumat dalam masyarakat dan aplikasinya dalam pembelajaran bahasa dan analisis bahasa harus diperluaskan lagi agar dapat melahirkan masyarakat yang celik dalam teknologi komunikasi dan maklumat . Oleh itu , Objektif utama kursus ini adalah untuk memberi kesedaran tentang kepentingan teknologi komunikasi dan maklumat dalam masyarakat dan aplikasinya dalam pembelajaran bahasa dan analisis bahasa. Kursus ini akan memberi tumpuan kepada teori Pembelajaran Bahasa Berbantukan Komputer (PBBK) dan perisian-perisian aplikasinya dalam pembangunan kemahiran bahasa iaitu mendengar dan bertutur, bacaan dan kefahaman serta penulisan. Untuk mencapai objektif tersebut, kursus ini memperkenalkan bahan pembelajaran berasaskan web dan aktiviti membuat blog untuk pembangunan kemahiran bahasa. Penggunaan program ‘concordance’ diperkenalkan untuk membantu pelajar menganalisis struktur bahasa asas. Kursus ini juga membantu pelajar mengenalpasti persamaan dan perbezaan bahasa atas talian yang digunakan dalam portal dan komunikasi berperantaraan komputer. Pelajar juga mempelajari kaedah menjalankan penyelidikan berkaitan bahasa dan teknologi maklumat menggunakan pengkalan data dan jurnal atas talian.

Nota kuliah ini digunakan untuk mempersiapkan diri menghadapi peperiksaan akhir semester 2 bagi sesi 2012/2013  yang melibatkan 30%.

Berikut adalah nota kuliah yang telah saya belajar sepanjang kuliah diadakan  ;

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s