Pengenalan SKBP1023

PENGENALAN SKBP1023 -Bahasa dan Teknologi Maklumat merupakan salah satu subjek yang perlu dikuasai oleh pelajar Linguistik. Teknologi maklumat kini semakin canggih dan banyak membantu kehidupan kita seharian.Dalam arus perkembangan teknolgi maklumat , semua bidang kini menggunakan teknologi temasuk juga bidang bahasa. Hal ini kerana untuk memudahkan segala kerja dan menjimatkan masa dalam melaksanakan sesuatu kerja.

Dalam subjek SKBP 1023 Bahasa dan Teknologi Maklumat, tumpuan kursus ini lebih kepada penggunaan aplikasi-aplikasi teknologi maklumat dalam menguasai struktur bahasa.

Tumpuan kursus ini juga adalah pada penggunaan teknologi maklumat untuk menguasai bahasa, bukan metodologi kajian atau kajian linguistik (fonologi, morfologi, sintaksis, semantik atau pragmatik).Oleh sebab itu, kajian kita harus berpada-pada. Yang penting ialah bagaimana kita menggunakan teknologi maklumat untuk menguasai bahasa. Contohnya:

 penggunaan adobe audition, praat, audacity dan lame untuk merakam dan mengkaji sebutan, membuat transkripsi fonetik, dan memaparkan bukti kajian

– penggunaan antconc untuk mengkaji kekerapan, penggunaan kata dalam ayat serta konteks sosial

– penggunaan Internet, Google, Tapak Rangkaian Sosial seperti facebook dan sebagainya untuk tujuan mengumpulkan data, mendapatkan bahan rujukan dan melibatkan diri dalam perbincangan akademik.

– penggunaan SoundCloud dan YouTube untuk merakam dan memaparkan dapatan kajian.

– penggunaan SurveyMonkey untuk menjalankan soalselidik terhadap responden.

-penggunaan WordPress untuk memapar dapatan kajian dan berkongsi maklumat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s